Buurtvereniging Akkerweide
Bergeijk
Voor foto's, activiteitenverslagen,
mededelingen en overige informatie:
zie onze
Facebook-pagina

Voorzitter:
Eveline Poldervaart
Secretaris:
Coraline van Veldhoven
Penningmeester + Ledenadministratie:
Yvon Carol
Activiteitenbegeleiding:
Diana Soffers
Judith Smeets
Informatie algemeen
Bestuur